Ασφάλιση υγείας

Α

σφαλιστείτε για νοσοκομειακή περίθαλψη από οποιαδήποτε αιτία, με καλύψεις στο σύνολο των ιδιωτικών ιδρυμάτων, εγχώριων αλλά και του εξωτερικού. Ασφαλιστείτε, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες, και κάντε δώρο στην οικογένειά σας, το πολυτιμότερο αγαθό, της κάλυψης υγείας, με κόστος μόνο από 124 € για παιδιά, από τριών μηνών μέχρι και την ενηλικίωση τους ή μόνο με 0,34 € την ημέρα.

ΑΠΟ
3 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ
ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ

ΑΠΟ
124€
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Facebook