Ασφάλιση Πυρός

Π

 

υρός κατοικίας, πλήρες πακέτο καλύψεων (πλην σεισμού).

Ασφαλείστε την κατοικία σας και το περιεχόμενο της, με ελάχιστα χρήματα για το σύνολο των κινδύνων (πλην σεισμού), που μπορούν να συμβούν, χωρίς αστερίσκους και απαλλαγές. Κοιμηθείτε ήσυχοι, έχοντας την περιουσία σας ασφαλισμένη.

Για περιεχόμενο:
1,10€ ανά
1000€ ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου

Για κτίριο:
0,75€ ανά
1000€
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

παράδειγμα 25.000 € αξία περιεχομένου, έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης, 27,5 €

παράδειγμα: 100.000 € αξία κτιρίου ,έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης 75 €

Facebook