Ασφάλιση δανειοδοτούμενου ακινήτου

Δ

ανειδοτούμενο ακίνητο; Σας έχουμε την  λύση!   Ζητήστε προσφορά ,για την ασφάλιση του δανειοδοτούμενου ακινήτου σας και γλιτώσετε χρήματα, σε σχέση με αυτά που πληρώνετε, στην τράπεζα.

 
Κάλυψη δανειοδοτούμενου ακινήτου με αντίστοιχες καλύψεις και ασφαλιζόμενα κεφάλαια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, της τράπεζας

Κτίριο 1€
ανά 1000€
ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο

Όμοιες
καλύψεις
με αυτές
της τράπεζας

παράδειγμα: για 100.000 € αξία κτιρίου, το ετήσιο κόστος ασφάλισης, είναι 100€,

Facebook